سنسوری ,سنسور ,فناوری ,تکنولوژی ,محصولات ,حرارتی ,فناوری سنسوری ,ترانسرهای حرارتی ,دامنه وسیعی
پروژه

در طول دو دهه گذشته، رشد بی سابقه ای در شمار محصولات و خدماتی رخ داده که اطلاعات به دست آمده از راه مونیتورینگ (دیده بانی) و اندازه گیری را با استفاده از انواع مختلف سنسورها مورد استفاده قرار می دهند. فناوری سنسوری در دامنه وسیعی از حوزه ها از آب و هوا گرفته تا پزشکی، بازرگانی و صنایع کاربرد دارد. بسیاری از حکومت ها و سیاستگذاران جهان به خاطر منافع بالقوه فناوری سنسوری به تشویق و توسعه آن اهمیت زیادی می دهند. به این خاطر که از طرفی تشویق رشد فناوری های سنسوری به صورت گرایش های تکنولوژیکی جدید و به دنبال آن محصولات جدید در صنایع بومی نتیجه می دهد و به صورت کیفیت بهتر محصولات و بازدهی بهتر آنها (از راه گسترش سطح کنترل بر فرایندهایشان) خود را نشان می دهد.

از طرفی هم توسعه تکنولوژی های سنسوری به اجرای قوانین حکومتی در زمینه ایمنی و آب و هوا کمک می‫کند.

فواید تشویق فناوری های سنسوری در برنامه های برخی از کشورها، (به عنوان مثال در برنامه ملی پیش بینی تکنولوژی بریتانیا درباره فرصت های بالقوه ای که فناوری های سنسوری در ایجاد ثروت و کیفیت فراهم می‫کنند) مورد تأکید قرار گرفته. ۱۵ تکنولوژی مستقل که دامنه وسیعی از بخش های مختلف صنایع را پوشش می دهند، نیاز جهانی به فناوری های سنسوری را انکارناپذیر کرده اند. در ۱۳ تا از این ۱۵ تکنولوژی، تکنولوژی سنسوری به صورت یک عنصر کامل در توسعه محصولات و خدمات شناخته می شود. در حقیقت فناوری سنسوری به صورت یک فناوری کلیدی با کاربردهایی با تنوع گسترده صنعتی و تحقیقاتی ظاهر شده.

فهرست مطالب :

مقدمه

۱-۱ موارد استفاده سنسورها

۱-۲ سنسور چیست؟

۱-۳ ویژگی های یک سنسور خوب

۱-۴ سنسورهای بیولوژیکی

۱-۵ سنسور دما

۱-۶ نمونه هایی از انواع سنسورها

۱-۶-۱ سنسور دما lm35

۱-۶-۲ سنسور دما lm335

۱-۶-۳ سنسور دما lm75

۱-۷ سنسورهای دما و ترانسیدیو سرهای حرارتی

۱-۷-۱ گرما ودما

۱-۷-۲ نوار بی متال

۱-۷-۳ انبساط مایع وگاز

۱-۷-۴ ترموکوپلها

۱-۷-۴-۱ کاربرد عملی

۱-۷-۴-۲ یادداشتها

۱-۷-۵ سنسورهای مقاومت فلزی (metal-resistance sensors)

۱-۷-۵-۱ دماسنج مقاومتی (Resistance thermometer)

۱-۷-۶ ترمیستورها

۱-۷-۶-۱ ترمیستورهای PTC

۱-۷-۷ تشخیص انرژی گرمایی تابشی

۱-۷-۸ آشکارسازهای پایروالکتریک(Pyroelectric detectors)

۱-۷-۹ ترانسدیوسرهای حرارتی

۱-۷-۱۰ ترانسدیوسرهای حرارتی به الکتریکی

ضمائم:(دیتا شیت سنسور حرارت LM35)


دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : میهن بلاگ 3
برچسب ها : سنسوری ,سنسور ,فناوری ,تکنولوژی ,محصولات ,حرارتی ,فناوری سنسوری ,ترانسرهای حرارتی ,دامنه وسیعی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : پروژه سنسور حرارتی